Formularz rejestracji odwiedzających

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dla zwiedzających targi i akceptuję go
2. Chcę być na bieżąco i w tym celu otrzymywać na adres e-mail informacje handlowe Agencja Soma Sp.j.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Soma Sp.j. w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
4. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Soma Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronikowskiego 1 do celów marketingowych w zbiorach danych Agencji Soma Sp. j. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania: przesyłając wiadomość e-mail na adres office@elektroinstalacje.pl dla podstron do rejestracji na szkolenia i do odwiedzenia targów, na które kierujemy z www.elektroinstalacje.pl lub info@lightfair.pl dla podstron do rejestracji na szkolenia i do odwiedzenia targów, na które kierujemy z www.lightfair.pl składając osobiście oświadczenie w siedzibie Agencji Soma Sp.j. telefonicznie pod numerem +48 22 649 76 69 -podając imię, nazwisko, adres
5. Wyrażam zgodę na przekazywanie podanych danych osobowych przez Agencję SOMA podmiotom współpracującym przy organizacji szkoleń.

6. Oświadczenie związane z epidemią COVID-19: Oświadczam*, iż będę uczestniczyć w targach Elektrotechnika, Światło i Automaticon jedynie będąc w pełni zdrowym, nie mając w dniu targów ani w ciągu 14 dni poprzedzających pozytywnego wyniku testu ani objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywając na kwarantannie ani w izolacji. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury przy wejściu do obiektu i udzielenie obsłudze ewentualnych dodatkowych informacji. Rozumiem, iż gdyby wymagały tego przepisy prawa lub zarządzenie organizatora na terenie targów może obowiązywać obowiązek noszenia maseczek i/lub rękawiczek oraz dezynfekcji rąk w wymaganych miejscach.
*Oświadczenie może być wymagane w formie pisemnej w dniu wejścia na targi.
7. Dobrowolne oświadczenie dotyczące szczepienia (nieobowiązkowe*) I jestem / będę na dzień targów zaszczepiony przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 szczepionką zarejestrowaną w UE.
* jako, że osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów sanitarnych maksymalnej liczby uczestników, informacja ta będzie użyta przez organizatora do oszacowania liczby uczestników na wypadek obowiązywania jakiś ograniczeń na dzień targów

INFORMUJEMY:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Soma Sp.j (dalej: Agencja Soma) z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Bronikowskiego 1, email: INFO@LIGHTFAIR.PL
  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Agencją Soma umowa uczestnictwa w targach. Celem przetwarzania jest realizacja zawartej umowy. Drugą z postaw prawnych przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Agencji Soma w postaci marketingu własnych usług.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia Państwu bezpłatnego uczestnictwa w Targach. W przypadku braku podania danych osobowych Agencja Soma nie może Państwu zapewnić bezpłatnego udziału w Targach.
  4. Państwa dane zostaną udostępnione podwykonawcom Agencji Soma w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
  5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego